Gratis stockfoto met alleen, droefig, glasvenster
Wat is de zin van zorgen en wat doe je voor een persoon die niet voor zichzelf kan spreken? Wij zorgen voor diegenen die de dagelijkse verantwoordelijkheid hebben om voor zichzelf te zorgen, of zelf voor anderen te zorgen. De zin van het zorgen valt niet weg. Wij moeten zorgen voor ouderen en zieken en het verlies van zelfstandigheid is pijnlijk omdat het een belemmering vormt voor het vrije en onafhankelijke leven dat wij moeten hebben. Wij willen niet dat dit gebeurt.
Hoe kan verzorging zinvol zijn? Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar het zal u verbazen hoeveel mensen er geen moeite mee hebben. We willen onze eigen gezondheid niet schaden door verwaarlozing, maar we kunnen het eigenlijk ook niet helpen. Dus, hoe vinden we een gezond evenwicht tussen zorgen voor anderen en zorgen voor onszelf? Het is niet diepgaand of moeilijk; het betekent gewoon de dingen in perspectief zien, onze eigen behoeften aan voedsel, fysiek onderdak, menselijke warmte en aandacht erkennen en redelijke voorzorgsmaatregelen nemen voor onze gezondheid en onze omgeving. Voor onszelf zorgen is belastend omdat we nooit de tijd krijgen om te zorgen voor de dingen die het belangrijkst voor ons zijn.
Zorgen is onbaatzuchtig; onbaatzuchtig zorgen is onmogelijk. Als je niet voor jezelf zorgt, zorg je ook niet voor je dierbaren. Als je je eigen behoeften verwaarloost, verwaarloos je jezelf. Het verkrijgen van een redelijke gezondheid is niet egoïstisch, maar verantwoordelijk worden voor jezelf en de behoeften van anderen. We moeten voldoende tijd uittrekken voor onze eigen gezondheid en ons eigen welzijn. Overmatig en oneigenlijk gebruik van tabak, alcohol en drugs bedreigt onze gezondheid en ons leven. We kunnen die niet aan kinderen geven of tegen onze kinderen zeggen dat ze het moeten doen, maar we kunnen wel redelijke stappen ondernemen om voor onszelf te zorgen.
Als je door je ziekte jezelf verwaarloost, verlies je het vermogen om voor anderen te zorgen en word je onzelfzuchtig. Wie blijft er dan over? Wie blijft er dan over? Dan blijft er huilen en eenzaamheid over. Ontheemde mensen zoeken geruststelling en troost bij degenen die voor hen zorgen, en in ruil daarvoor bieden degenen die zorg verlenen troost en veiligheid.
Dus, in feite worden we onzelfzuchtig als we onszelf verwaarlozen. Het tegenovergestelde is waar. Als we onszelf verwaarlozen, brengen we onze naasten in gevaar. Hoe meer we voor anderen zorgen, hoe meer we voor onszelf zorgen. We laten hen zien dat we om hen geven, en het wordt een onbaatzuchtige daad om zorg te verlenen.
Afhankelijkheid is gezond wanneer het voortkomt uit liefde en is gezond wanneer het voortkomt uit zorg. Liefde moet er zijn in ons leven, of we nu aan onszelf denken of aan anderen. Alleen die relaties die respect hebben en liefde geven zijn gezond. Degenen die we verzorgen en voor wie we zorgen zijn onbaatzuchtig. We doen hen goed, we doen hen veel goed en we doen hen veel goed. Als wij hen goed doen, zullen zij goed zijn voor ons en daardoor zal de hele wereld een betere plaats worden.
Afhankelijkheid is gezond wanneer zij voortvloeit uit liefde en is gezond wanneer zij voortvloeit uit bezorgdheid. Alleen die relaties die respect tonen en liefde geven zijn gezond. Degenen die wij verzorgen en voor wie wij zorgen zijn onbaatzuchtig. We doen hen goed, we doen hen veel goed en we doen hen heel veel goed. Als wij hen goed doen, zullen zij goed zijn voor ons en daardoor zal de hele wereld een betere plaats worden.
Afhankelijkheid is gezond wanneer zij voortvloeit uit liefde en is gezond wanneer zij voortvloeit uit bezorgdheid. Alleen relaties die liefde geven zijn gezond. De relaties die bezorgdheid geven zijn gezond.
Afhankelijkheid is ongezond wanneer het voortkomt uit onverschilligheid en het is ongezond wanneer het voortkomt uit gebrek aan zelfzorg. Gezonde relaties zijn zorgzaam en onbaatzuchtig. Alleen degenen die ons dit soort zorg geven zijn gezond en goed.
Als je je gezondheidsprobleem ziet als iets dat je moet behandelen, geef je het weg aan een behandeling die onnodig is, zelfs schadelijk. Alleen uw gezondheid is belangrijk, niet uw problemen. Als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je niet echt gezond zijn.